NAVİGASYON
0216 338 53 24

Hizmetlerimiz

NAVİGASYON
Denetim Hizmeti
Denetim Hizmeti
Denetim Hizmeti Muhasebe departmanın Tek Düzen Hesap planı çerçevesinde kontrol edilmesi, mali süreçlerin analiz edilip denetlenmesi, uygulama odaklı mali işlemlerin kontrol edilmesi, iç denetim ve kontrol sistemlerinin gözlemlenmesi, Mali tabloların denetlenmesi, risk değerlendirilmesi.
Mali Muşavirlik Muhasabe Hizmeti
Mali Muşavirlik Muhasabe Hizmeti
Mali Muşavirlik
Muhasabe Hizmeti
Muhasebe defter kayıtlarının tutulması,vergi beyannamelerinin ve sgk aylık hizmet bildirgesinin verilmesi,mali konularda danışmanlık verilmesi,sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında danışmanlık verilmesi,iç kontrol sistemlerinin kurulması,muhasebe departmanının kurulması.
Şirket Kuruluşu
Şirket Kuruluşu
Şirket Kuruluşu Türk Ticaret Kanununda belirtilen Anonim,Limited,Kollektif,Komandit,Gerçek kişi şirketler ile Adi ortaklık,Kooperatif, Vakıf,Dernek,Şahıs işletmeleri kuruluş işlemlerinin yapılması.Ayrıca bunların dışında kalan diğer tüm yerli ve yabancı sermayeli işletme kuruluş işlemlerinin yapılması.
Mali Danışmanlık
Mali Danışmanlık
Mali Danışmanlık 3568 sayılı yasanın bizlere verdiği yetki çerçevesinde mali, iş ve sigorta mevzuatı konularında danışmanlık yapılması, vergi ihtilafları,vergi davaları, uzlaşma konularında danışmanlık, transfer fiyatlandırması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında danışmanlık verilmesi.
Personel Bordrolama
Personel Bordrolama
Personel Bordrolama İşçi özlük dosyalarının oluşturulması ,işe giriş - çıkış işlemlerinin yapılması, saatlik-haftalık-aylık puantaj işlemlerinin yapılması, maaş bordrosu ve hesap pusulalarının çıkartılması, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, bordrolama hizmetlerinde verilecek tekliflerin oluşturulmasına yardımcı olunması ve maliyet belirlenmesi.
Diğer Hizmetler
Diğer Hizmetler
Diğer Hizmetler Şirketimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik kanunu kapsamında verilebilecek diğer her konudaki işlemleri pratik ve profesyonel bir anlayışla çözmek için hizmet vermektedir.