NAVİGASYON
0216 338 53 24

Hukuki Sorumluluk Beyanı

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, makale, yazı, inceleme, rapor, araştırma sonuçları azami özen gösterilerek takip edilmekte ve bu verilerin, teknik imkânlar ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde mümkün olan düzeyde güncelliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu özene rağmen yine de tarafımızdan kaynaklanmayan, bilgimiz dışında gelişen ve sehven oluşan yanlış, eksik veya gecikmiş verilerin bulunması yüzünden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı şirketimiz ve sitemiz sorumlu tutulamaz. Bu Sitede yer alan bilgiler genel bir yol gösterici olma işlevini görme amacı ile hazırlanmıştır.

 

Kanunların uygulanmaları ve etkileri her olayın özelliğine göre büyük farklılıklar gösterir. Kanunların, kuralların, yönetmeliklerin değişebilir oluşu ve de elektronik haberleşmenin doğasında olan rizikolar sebebi ile bu Sitede her zaman gecikmeler , eksiklikler , hatalar olabilir. Dolayısı ile bu Sitedeki bilgileri hazırlayan yazarların , yayımcıların burada hukuk , muhasebe , vergi ve diğer konularda danışmanlık vermedikleri göz önüne alınmalıdır. Bu Site hukuk , muhasebe , vergi ve diğer profesyonel konularda danışmanlık hizmetlerinin verildiği bir araç olarak kullanılmaz. Karar vermeden ve de işe başlamadan önce profesyonel danışmanlık almak için mutlaka Makro SMMM’e başvurulmalıdır. Bu Sitede yer alan bilgilerin güvenilir kaynaklardan sağlanması için gösterilen tüm çabaya rağmen , Makro SMMM, bağlı ortakları ve personeli, bu bilgiler ışığında verilen kararlardan ve yapılan işlerden sorumlu değillerdir. Bu Site üzerinden üçüncü kişilerin hazırladıkları sitelere girilip bağlantılar kurulabilir. Makro SMMM bu sitelerden elde edilmiş bilgilerden sorumlu tutulamaz. Bu siteye giriş yapan her kişi yukarıdaki maddeleri peşinen kabul etmiş sayılır. Sitedeki  tüm resimler temsilidir.