NAVİGASYON
0216 338 53 24

Haberler

NAVİGASYON

MERSİS Numaralarına Dikkat !

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlükte olan ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili ...
2317eb6167-fdc8-4eaf-a91c-07b3f74c051emersis-numaralarina-dikkat.jpg

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlükte olan ilgili maddesinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin ve tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterileceğinin hüküm altına alındığı belirtilmektedir.

Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar taret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.