NAVİGASYON
0216 338 53 24

Haberler

NAVİGASYON

Çalışan Temsilcisi Seçtiniz Mi ?

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma ..
23a7052a56-fd52-4b4f-99b1-7667bb87047ftemsilci-sectiniz-mi.jpg

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle, belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirecektir;

  • 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,
  • 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,
  • 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,
  • 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,
  • 1001 ile 2000 çalışanı bulunan işyerlerinde beş
  • 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir.

  • Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi durumunda 
  • Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkının verilmemesi durumunda 
  • Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması, imkan sağlanmaması durumunda hakları kısıtlanan her birey için idari para cezası uygulanacaktır.